Geodetické práce Rožnov pod Radhoštěm
TRIGAS - geodetické práce


Kontaktujte geodetická kancelář TRIGAS z Rožnova pod Radhoštěm. Nabízíme klientům geodetické práce, od zaměření staveb, vytyčení hranic pozemku, přes zpracování geodetických podkladů pro projekty, až po ověřování výsledků zeměměřičských činností. Zákazníkům poskytujeme bezplatné poradenství.
 

Zeměměřičské práce

 
 • geometrické plány pro rozdělení a změnu hranic pozemků
 • zaměření novostavby, přístavby, stávající stavby
 • vytyčení vlastnických hranic pozemků
 • obnovení pozemku z pozemkového katastru
 • vytyčení stavby dle projektu
 • zaměření skutečného provedení stavby
 • geodetické podklady pro projekt (polohopis a výškopis)
 • inženýrská geodézie
 • činnost odpovědného geodeta
 • poradenství v oblasti katastru nemovitostí a zápisu vlastnických a jiných práv k nemovitostem
 • ověřování výsledků zeměměřických činností
 • ověřování kopií geometrických plánů
 
Zákazníkům, kteří si u nás objednají druhou a další zakázku, poskytujeme slevu minimálně 10 %.

Naše geodetické služby si je třeba objednat v předstihu jednoho týdne, výjimečně i jeden den předem (dle konkrétního požadavku).
 
 
 
 
Na druhou a další zakázku min. 10 % sleva